CAD/CAM ile Üretilen Sabit Restorasyonlarda Mekanik Komplikasyonlarda: Sistematik Derleme.


ERGÜN G. , ŞAHİN Z., YAYMAN M.

6. International Symposium on Academic Studies in Health and Sport Sciences, 13 - 15 Haziran 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri