Onuncu Sınıf Öğrencilerinin Öteleme ve Dönme Dönüşümleriyle İlgili Matematiksel Anlamalarının Gelişiminde Sanal Manipülatiflerin Rolü


GÜLKILIK H. , UĞURLU H. H. , YÜRÜK N.

International Conference on Education in Mathematics, Science and Technology, 23 - 26 Nisan 2015

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri