Aktivatör ve Aktivatör Anterior High Pull Headgear in 2 Sınıf Vakalardaki Büyüme Yönü Üzerine Etkisi


AKKAYA S., ÜNER O., BUYRUK F.

Turkish Journal of Orthodontics, vol.2, no.1, pp.92-102, 1989 (Peer-Reviewed Journal) identifier identifier