Görsel İletişim Sürecinde Müzik Festivali Afişlerinin Çözümlemeleri


YAYAN G. H., BİLGİN E.

Journal of Social and Humanities Sciences Research, vol.5, no.16, pp.166-179, 2018 (Peer-Reviewed Journal)