”Halep’xxte Kınalızade Hasan Çelebi’xxnin Şairler Meclisi”


ÇELTİK H.

Gazi Türkiyat/Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)