Yazılı anlatım değerlendirme ölçütlerinin ikili karşılaştırmalar yöntemiyle önem derecelerinin belirlenmesi


SAYIN A.

Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, vol.11, no.21, pp.375-390, 2016 (Peer-Reviewed Journal)