İntörnlük Uygulamasının Hemşirelik Öğrencilerinin Kişisel ve Mesleki Benlik Bağdaşım Düzeyleri ile Profesyonellik Tutumları Üzerine Etkisi


BULUT H. , GÖÇMEN BAYKARA Z. , GÜLER DEMİR S. , erdoğan z., EYÜBOĞLU G. , AY A.

5. Ulusal 1. Uluslararası Temel Hemşirelik Bakımı Kongresi, 6 - 08 Aralık 2019

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri