HIGH-SPEED RAILWAY (YHD) DEVELOPMENT, INCOME-EXPENSE STATUS AND COST COVERAGE CAPACITY IN TURKEY


Karakaya F. I., Arıkan Öztürk E.

6. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 25 June 2021, vol.1, no.1, pp.527

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.527
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

High-speed railway lines, which are one of the symbols representing the beginning of the modern age, developed depending on the technical advances in railways, started a new era in passenger transportation. In Turkey, both nationally and in the near and medium-term economic and social opportunities to take advantage of the high-speed train services are continuing links with international investment. Since 2009, the high-speed rail service is located 1,213 km pipeline opens in Turkey is 1,900 kilometers removal of these lines is planned until 2023. In this study, in the case of high-speed rail transportation in Turkey were examined. management of high-speed railways in Turkey as of the end of the study the current situation has been shown to be economically profitable and supported with public funds. This, the most important reason in the world examples of high-speed railways in Turkey is not quite the time to be able to hear the new requirements are expected to be the continuation of benefits and investments. It has been observed that high-speed railways can become profitable in the near and medium term when the targeted investments are completed and with a successful operation

Modern çağın başlangıcını temsil eden sembollerinden biri olan demiryollarında teknik ilerlemelere bağlı olarak geliştirilen yüksek hızlı demiryolu hatları yolcu taşımacılığında yeni bir dönemi başlatmıştır. Türkiye’de, yakın ve orta vadede hem ulusal hem de uluslararası bağlantılarla yüksek hızlı tren hizmetleriyle ekonomik ve sosyal fırsatlardan yararlanabilmek için yatırımlar devam etmektedir. 2009 yılından itibaren yüksek hızlı demiryollarını hizmete açan Türkiye’de 1.213 km hat bulunmakta olup 2023 yılına kadar bu hatların da 1.900 km’ye çıkarılması planlanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yüksek hızlı demiryolu taşımacılığının mevcut durumu ortaya konularak, yüksek hızlı demiryollarının kapasite ve işletme maliyetleri ile gelir-gider durumu incelenmiştir. Mevcut durumda Türkiye’de yüksek hızlı demiryollarının ekonomik olarak karlı olmadığı ve kamu kaynakları ile desteklendiği anlaşılmakla birlikte, hedeflenen yatırımlar tamamlandığında ve başarılı bir işletmecilik anlayışıyla yakın ve orta vadede karlı hale gelebileceği değerlendirilmektedir.