HIGH-SPEED RAILWAY (YHD) DEVELOPMENT, INCOME-EXPENSE STATUS AND COST COVERAGE CAPACITY IN TURKEY


Karakaya F. I., Arıkan Öztürk E.

6. ULUSLARARASI MARDİN ARTUKLU BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, Mardin, Turkey, 25 June 2021, vol.1, no.1, pp.527

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Mardin
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.527
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract


Modern çağın başlangıcını temsil eden sembollerinden biri olan demiryollarında teknik ilerlemelere bağlı olarak geliştirilen yüksek hızlı demiryolu hatları yolcu taşımacılığında yeni bir dönemi başlatmıştır. Türkiye’de, yakın ve orta vadede hem ulusal hem de uluslararası bağlantılarla yüksek hızlı tren hizmetleriyle ekonomik ve sosyal fırsatlardan yararlanabilmek için yatırımlar devam etmektedir. 2009 yılından itibaren yüksek hızlı demiryollarını hizmete açan Türkiye’de 1.213 km hat bulunmakta olup 2023 yılına kadar bu hatların da 1.900 km’ye çıkarılması planlanmaktadır. Bu çalışmada Türkiye’de yüksek hızlı demiryolu taşımacılığının mevcut durumu ortaya konularak, yüksek hızlı demiryollarının kapasite ve işletme maliyetleri ile gelir-gider durumu incelenmiştir. Mevcut durumda Türkiye’de yüksek hızlı demiryollarının ekonomik olarak karlı olmadığı ve kamu kaynakları ile desteklendiği anlaşılmakla birlikte, hedeflenen yatırımlar tamamlandığında ve başarılı bir işletmecilik anlayışıyla yakın ve orta vadede karlı hale gelebileceği değerlendirilmektedir.