Over kanserleri


AKIN E., ÖZGÜL N., AKDEMİR Ü. Ö., KURU O., KİTAPÇI M. T.

Türkiye Klinikleri Nükleer Tıp Özel Konular - Jinekolojik Kanserlerde PET/BT’nin Yeri., pp.9-18, 2019 (Non Peer-Reviewed Journal)