Acil Barınma Yapılarında Kullanıcı ile Doğrudan İlişkili Tasarım Özelliklerine Tasarımcı ve Kullanıcı Bakış Açılarının Karşılaştırmalı Değerlendirilmesi


TOPRAKLI A. Y., ÇEŞMECİOĞLU T.

ASOS the Journal of Academic Social Sciences, vol.53, no.53, pp.701-745, 2017 (Peer-Reviewed Journal)