"Kentsel Dönüşüm" Pratiklerinin Ekonomik, Sosyal ve Çevresel Boyutlarına Dair Eleştirel Bir Değerlendirme


SAKA G.

Uluslararası Kentleşme ve Çevre Sorunları Sempozyumu Değişim/Dönüşüm/Özgünlük, Eskişehir, Türkiye, 28 - 30 Haziran 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Tam Metin Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Eskişehir
  • Basıldığı Ülke: Türkiye