Goal Programming and MOORA Method for Supplier Selection Problem: Implementation Study


Durmaz E. D. , Akagündüz E., Şahin R.

Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.19, no.3, pp.1021-1044, 2017 (National Refreed University Journal)

  • Publication Type: Article / Article
  • Volume: 19 Issue: 3
  • Publication Date: 2017
  • Title of Journal : Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
  • Page Numbers: pp.1021-1044

Abstract

Satın alma maliyetlerini en küçüklemek için doğru tedarikçinin seçilmesi, işletmelerdeki karar vericiler için gerçekçi ve etkili çözümler istenen önemli bir problemdir. İşletmeler, faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için birden fazla tedarikçiyle çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Aynı zamanda, sadece fiyat kriterini dikkate alan geleneksel yaklaşım yerini birden fazla kriterin dikkate alındığı çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılmasına bırakmıştır. Tedarikçi seçim problemini, işletme içi ve dışı pek çok faktör etkilemektedir. İşletmelerde karar vericiler farklı, birbiriyle çelişen, pek çok değişkenin olduğu, bir veya daha fazla amaç ile seçim kriterlerine bağlı olarak uygun tedarikçiyi belirlemeye çalışmaktadırlar. Bu durumda karar vericiler, uygun çözüm yöntemleri ile doğru tedarikçi arayışına gitmektedirler. Bu makalede, gerçek hayat problemi olarak bir işletmedeki tedarikçi seçim problemine bir çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, çok kriterli karar verme tekniklerinden olan MOORA Yöntemi ve Hedef Programlama kullanılarak işletmeye uygun çözümler elde edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, Hedef Programlama yöntemi ile aynı tedarikçi seçilirken, MOORA yöntemi ile farklı tedarikçilerin seçildiği görülmüştür.