Tedarikçi Seçim Probleminde Hedef Programlama ve MOORA Yöntemi: Uygulama Çalışması


Durmaz E. D. , Akagündüz E., Şahin R.

GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.19, sa.3, ss.1021-1044, 2017 (Hakemli Üniversite Dergisi)

  • Yayın Türü: Makale / Tam Makale
  • Cilt numarası: 19 Konu: 3
  • Basım Tarihi: 2017
  • Dergi Adı: GAZİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DERGİSİ
  • Sayfa Sayıları: ss.1021-1044

Özet

Satın alma maliyetlerini en küçüklemek için doğru tedarikçinin seçilmesi, işletmelerdeki karar vericiler için gerçekçi ve etkili çözümler istenen önemli bir problemdir. İşletmeler, faaliyetlerinin kesintiye uğramaması için birden fazla tedarikçiyle çalışmak zorunda kalmaktadırlar. Aynı zamanda, sadece fiyat kriterini dikkate alan geleneksel yaklaşım yerini birden fazla kriterin dikkate alındığı çok kriterli karar verme yöntemlerinin kullanılmasına bırakmıştır. Tedarikçi seçim problemini, işletme içi ve dışı pek çok faktör etkilemektedir. İşletmelerde karar vericiler farklı, birbiriyle çelişen, pek çok değişkenin olduğu, bir veya daha fazla amaç ile seçim kriterlerine bağlı olarak uygun tedarikçiyi belirlemeye çalışmaktadırlar. Bu durumda karar vericiler, uygun çözüm yöntemleri ile doğru tedarikçi arayışına gitmektedirler. Bu makalede, gerçek hayat problemi olarak bir işletmedeki tedarikçi seçim problemine bir çözüm getirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, çok kriterli karar verme tekniklerinden olan MOORA Yöntemi ve Hedef Programlama kullanılarak işletmeye uygun çözümler elde edilmiş ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda, Hedef Programlama yöntemi ile aynı tedarikçi seçilirken, MOORA yöntemi ile farklı tedarikçilerin seçildiği görülmüştür.