Hareket Tabanlı Eğitsel Oyunların Zihinsel Engellilerin Dikkat ve Meditasyon Değerlerine EtkisininBeyin Dalgaları Üzerinden İncelenmesi


ÖZKAYA M., ŞAHİN S.

5th International Instructional Technologies Teacher Education Symposium - ITTES 2017, 11 Ekim 2017 - 13 Ocak 2018

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri