Bilimsel Muhakeme Becerileri ile Düşünme Sanatı


Creative Commons License

Ünlü Z. K., Yüzüak A. V., Gödek Y., Dökme İ. (Editor)

Anı Yayıncılık, Ankara, 2019

  • Publication Type: Book / Research Book
  • Publication Date: 2019
  • Publisher: Anı Yayıncılık
  • City: Ankara
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

ÖN SÖZ

 

Zihinsel gelişimi normal olan her çocuk, 12 yaşından sonra somuttan soyuta giden yolu kendinde yakalar. Yani, duyumlardan algılara, algılardan kavramlara, kavramlardan hükümlere doğru giden bir yolda kendi somut dünyasından soyut dünyalara kapılar açar. Soyut dünyada yönünü bulan ve ilerleyen bir öğrenci, muhakemesiyle herhangi bir konuda derinlemesine düşünüp akıl yürüterek kararlar verebilir. Muhayyilesi ile de zihninde hayal gücünü etkin bir şekilde kullanır. Kanaatimizce, somut işlemler dönemindeki çocukların düşünme biçimlerini ve hayal dünyalarını bilimsel faaliyetlerle disipline etmek anne babaların ve öğretmenlerin en önemli işi olmalıdır. Böyle bir zihinsel talimin onlarda alışkanlık haline gelmiş olması ergenlik, gençlik ve yetişkinlik dönemlerinde onları aydın kılacaktır. Tabii ki bu çaba ve alışkanlıkların devamlılığı koşuluyla.

 

Bilimsel Muhakeme Becerileri, öğrencilerde düşünme kapasitesini geliştiren zihinsel becerilerdir. Bu becerileri etkin bir şekilde kullanabilen öğrenciler fen ve matematik alanlarında daha başarılı olabilmektedir. Fen Eğitiminde Bilişsel Gelişimi Hızlandırma Uygulamaları, 11-14 yaşlar arasındaki öğrencilerin bilimsel muhakeme becerilerinin radikal bir şekilde iyileştirilebileceği konusunda çok ciddi ve etkileyici kanıtlar ortaya koymuştur. Bu uygulamalar kapsamında kitabımızın son bölümünde yer alan 65 etkinlik, öğretmenlere yönelik yönergeleri ile fen ve matematik alanlarındaki öğretmenlerimizin, öğretmen adaylarımızın, hatta velilerimizin 11-14 yaş grubuna kolaylıkla uygulayabileceği etkinliklerdir. “Bilimsel Muhakeme Becerileri” dersi kapsamında öğretmen adaylarımız bu etkinlikleri yaptıklarında hem bilimsel muhakemenin alt boyutlarını uygulamalı olarak ö ğrenmiş olacaklar hem de gelecek meslek hayatlarında kendi öğrencilerine bu becerileri öğretebilme yetisi kazanacaklardır. Bu etkinlikler, bilimsel muhakeme ile ilgili kendi etkinliklerini geliştirmede öğretmen adaylarımıza rehber olacaktır.

 

Bununla birlikte bu kitap, sadece öğretmen adaylarına değil, her düzeydeki akademisyene, öğretmene, hatta düşünme kapasitesinin sınırlarını genişletmek isteyen her gruptaki okuyucu kitlesine hitap etmektedir.

 

Editör: Prof. Dr. İlbilge DÖKME