Serbest Deoksiribonükleik Asit Analizinde Preanalitik Aşamanın Önemi


ARSLAN B., SEPİCİ DİNÇEL A.

Journal of Health Services and Education (Sağlık Hizmetleri ve Eğitimi Dergisi), 2020 (Peer-Reviewed Journal)