willamson hall study of bi2te3 material with high resolution xrd detector


bayal ö., baş y., ÖZTÜRK M.

Turkish Physical Society 32nd international physics congress, 06 Eylül 2016

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri