HASTANE MALNÜTRİSYONUNUN SAPTANMASINDA YENİ BİR YAKLAŞIM OLAN GRAZMALNÜTRİSYON TARAMA ARACININ GEÇERLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ


ŞAHİN N., TEK N.

2 INTERNATIONAL CONGRESS ON HEALTHY LIFE, 10 - 11 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text