Can Bitter Melon Be Used in The Treatment of Diabetes Mellitus? Poster Bildiri. 10-12 Mayıs 2017, Konya, Türkiye.


İÇER M. A. , GEZMEN KARADAĞ M. , YILDIRAN H.

I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10 - 12 Mayıs 2017

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri