Ekonomik Büyüme ve Sosyal Gelişme için Ar-Ge ve İnovasyon


TEKSİN Z. Ş.

Ar-Ge Merkezleri Zirvesi 2013, Gündem: İnovasyon ve Ekosisteminde Ar-Ge Merkezlerinin Rolü, Turkey, 15 - 16 November 2013

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: Yes