Schiff bazı ile Ni(II), Cu(II) komplekslerinin sentezi ve karakterizasyonu, kararlılık sabitlerinin spektroskopik yöntemlerle tayini,


BALABAN GÜNDÜZALP A., ÖZDEMİR ÖZMEN Ü., Erk B.

XIV. Ulusal Kimya Kongresi Diyarbakır,TÜRKİYE, Turkey, 10 - 15 September 2000

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey