Lojistik Merkez Kapasite Değerlendirmesinde Yeni Bir Yaklaşım: Kars Lojistik MerkeziÖrneği


Creative Commons License

Yıldız K., Efe F. Z.

UBCAK Uluslararası Bilimsel Çalışmalar Kongresi, Ankara, Turkey, 28 - 30 September 2020, vol.4, pp.290-297

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Volume: 4
  • City: Ankara
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.290-297
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Günümüzde lojistik faaliyetlerin önemi gün geçtikçe artmaktadır. Türkiye de bu nedenle yirmi beş

lojistik merkez kurmayı hedeflemiştir. Lojistik yer seçiminde ulaşım ağları ve yük potansiyeli dikkate

alındığında Kars lojistik merkezinin 2017 yılında inşasına başlanmıştır. Kars Lojistik merkezinin

ulaşım moduna bakıldığında Bakü-Tiflis-Kars (BTK) demiryolu, yük potansiyelinde ise Çin ve Türk

cumhuriyetlerinden Avrupa’ya aktarılacak yükler dikkat çekmektedir. Lojistik merkezler misyonlarını

yerine getirebilmeleri için yük kapasite değerlerini karşılayabilmeleri gerekmektedir. Bu çalışma Kars

lojistik merkezinin kapasite analizini konu almıştır. Lojistik merkezin yük miktarları, sefer sayıları ve

maliyet verileri üstel düzeltme metoduna girdi oluşturmak için kullanılmış, sonuçlar matematiksel

model haline dönüştürülerek senaryolar belirlenmiştir. Kurulan matematiksel modelin çözümünde

“Guide to Available Mathematical Software” GAMS/ “The Branch-And-Reduce Optimization

Navigator” BARON yazılımı kullanılmıştır. Alternatif senaryoların tespitinde ise “Technique for

Order Preference by Similarity to Ideal Solution” TOPSİS kullanılması düşünülmektedir.