Triküspit kapakta mantar endokarditine bağlı gelişen kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon


YÜCEL H., ERDOĞAN Y., YILMAZ Ü., YILMAZ DEMİRCİ N., YILMAZ A.

TÜRK TORAKS DERNEĞİ 14. Yıllık kongresi, Turkey, 13 - 17 April 2011

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Country: Turkey
  • Gazi University Affiliated: No