Halil İbrahim Kafesoğlu


Creative Commons License

Akbaba B.

VI. ULUSLARARASI TARİH EĞİTİMİ SEMPOZYUMU (ISHE 2019), Bolu, Turkey, 10 - 12 October 2019, pp.160-173

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Bolu
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.160-173
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

Halil Ibrahim Kafesoglu was born in Burdur in 1914. He graduated from Izmir Teacher School and worked as a teacher for three years. He graduated from Ankara University, Faculty of Letters, History and Geography in 1940 with certificates from Hungarology, Medieval History and Turkish Language. In the same year, Kafesoglu was appointed to the University of Budapest to pursue a doctorate in Turkish history and archeology through the Ministry of Education. In 1943-1944, he was able to continue the courses of famous Turkologists in Hungary for two semesters. Because of the devastating effects of the Second World War he returned to Turkey in April 1945. Ibrahim Kafesoglu was appointed as an assistant to the Department of Medieval History at Istanbul University, Faculty of Letters in 1945. He became a doctor in 1949 and an associate professor in 1953. He was appointed as a professor at Ataturk University in 1959 and at Istanbul University in 1962.

Ibrahim Kafesoglu speaks English, French, German, Hungarian, Arabic and Persian. He has 17 books and 289 articles. Kafesoglu, who has also written high school history textbooks, has published many articles on Turkish history and culture, politics, national education, youth, Mustafa Kemal Ataturk and Ataturk's Principles in various magazines and newspapers, as well as translation and copyright books. Ibrahim Kafesoglu died on August 18, 1984 and was buried in Edirnekapı Martyr's Cemetery.

In this study, Ibrahim Kafesoglu, who devotes his life to the recognition of Turkish history and national culture and educating Turkish youth with these resources, will try to deal with his education life, academics, scientific studies, ideas and community manners as well as his perspective on history teaching and history textbooks.

Halil İbrahim Kafesoğlu 1914’te Burdur’da doğmuştur. İzmir Muallim Mektebi’nden mezun olmuş ve üç yıl öğretmenlik yapmıştır. Hungaroloji, Ortaçağ Tarihi ve Türk Dili bilim dallarından sertifikalar alarak 1940 yılında Ankara Üniversitesi DTCF’den mezun olmuştur. Aynı yıl bu fakültede göreve başlayan Kafesoğlu, Maarif Vekâleti aracılığıyla Türk tarihi ve arkeolojisi konularında doktora yapmak için Budapeşte Üniversitesine gönderilmiştir. 1943-1944 yıllarında Macaristan’da ünlü Türkologların derslerine ancak iki sömestre devam edebilmiş, İkinci Dünya Savaşı’nın yıkıcı etkileri yüzünden Nisan 1945’te Türkiye’ye dönmüştür. İbrahim Kafesoğlu, 1945’te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Ortaçağ Tarihi Kürsüsü asistanlığına tayin edilmiştir. 1949’ta doktor, 1953’te doçent olmuştur. 1959’da Atatürk Üniversitesi’nde, 1962’de İstanbul Üniversitesi’nde profesörlüğe atanmıştır.

İngilizce, Fransızca, Almanca, Macarca, Arapça ve Farsça bilen İbrahim Kafesoğlu’nun yayımlanmış 17 kitabı ile 289 makalesi vardır. Lise tarih ders kitapları da kaleme almış olan Kafesoğlu’nun, tercüme ve telif kitapları dışında çeşitli mecmua ve gazetelerde Türk tarihi ve kültürü, siyaset, millî eğitim, gençlik, Mustafa Kemal Atatürk ve Atatürk İlkeleri gibi konularda birçok yazısı yayımlanmıştır. İbrahim Kafesoğlu, 18 Ağustos 1984’te vefat etmiş ve İstanbul Edirnekapı Şehitliğine defnedilmiştir.

Bu çalışmada ömrünü Türk tarihi ve millî kültürünün tanınması ile Türk gençliğinin bu kaynaklarla beslenerek eğitilmesine adayan İbrahim Kafesoğlu’nun eğitim hayatı, akademisyenliği, bilimsel çalışmaları, fikir ve cemiyet adamlığının yanı sıra tarih öğretimi ve tarih ders kitaplarına yönelik bakış açısı da ele alınmaya çalışılacaktır.