Tümör benzeri parankimal tutulum gösteren nöro Behçet sendromu Uzun dönem manyetik rezonans görüntüleme bulguları


ÖZER H., UÇAR M. , YAZOL M. , ÖZTUNALI Ç., TOKGÖZ N.

TÜRK MANYETİK REZONANS DERNEĞİ 20. YILLIK BİLİMSEL TOPLANTISI, Turkey, 21 - 23 May 2015

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey