Comparative Analysis of Machine Learning Approaches in the Spam-Mail Classification Problem


Baktır N., Atay Y.

INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATICS TECHNOLOGIES, vol.15, no.3, pp.349-364, 2022 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Elektronik posta, kuruluşların, kişilerin sıklıkla kullandıkları dosya paylaşımı gibi çeşitli etkileşimlerin bulunduğu iletişim aracıdır. Bu tür araçların faydalı etkilerinin yanında istenmeyen elektronik posta paylaşımı da söz konusudur. İstenmeyen elektronik postalar ‘Spam’ adı ile etiketlenmektedir. Spam elektronik postalar; istenmeyen reklamlar, virüs etkileşimleri ve oltalama gibi zararlı içeriklere kaynak teşkil edebilmektedir. İletişimde güvenliğin oldukça önemli olduğu bilinmektedir. Bu sebeple elektronik posta sistemlerinin zararlı araçlardan veya yazılımlardan arındırılabilmesi için çeşitli kriterlere göre sınıflandırılması önem arz etmektedir. Literatürde bu tür çalışmalar farklı başlıklar altında sunulmaktadır. Sınıflandırma çalışmalarında makine öğrenmesi algoritmaları etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışma kapsamında naive bayes, lojistik regresyon, karar ağacı ve k-en yakın komşu algoritmalarının ilgili probleme uyarlanması ve karşılaştırmalı olarak analiz edilmesi amaçlanmıştır. Burada farklı metodolojilere sahip yaklaşımların ilgili problem üzerindeki etkisi detaylı olarak incelenmek istenmiştir. Bu kapsamda algoritmalar çeşitli veri setleri kullanılmıştır. Veri setlerinin farklı büyüklüklerde ve farklı ham/spam oranlarında olması çalışma üzerindeki etkisi tartışılmıştır. Farklı başarım sonuçları elde edilmiştir. Bu başarım sonuçlarının farklı metotlara göre karşılaştırması yapılarak tablolar halinde sunulmuştur. Veri seti sayısının ve spam oranının fazla olması Enron 5 veri setinde etkili sonuçların elde edilmesini sağlamıştır. Farklı özellik seçim yöntemlerinin kullanımıyla Karar ağacı algoritmasının Enron 4 veri seti üzerinde iyi performans göstermesini sağlamıştır. En iyi başarım performanslarının CS440/ECE448 veri seti üzerindeki testlere göre lojistik regresyon ve k-en yakın komşu algoritmalarıyla elde edildiği gözlemlenmiştir.