Kistik Dev Prolaktinoma


Kınalı Çetin Y., Börcek A. Ö., Döğer E., Poyraz A., Pınarlı F. G., Solmaz N., ...More

XXV. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji & Diyabet Kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 10 October 2021, vol.1, no.151, pp.525-526

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Volume: 1
  • City: Antalya
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.525-526
  • Gazi University Affiliated: Yes

Abstract

GİRİŞ:

Prolaktinoma en sık hormon salınımı yapan hipofiz tümörüdür. Tümör boyutu 4cm’nin

üzerinde olan prolaktinomalara Dev prolaktinoma denir. Tüm hipofizer adenomların % 0.5-

4.4’ ünü oluştururlar. Prepubertal nadir olup E/K: 6.5/1’dir.

OLGU:

On bir yaşındaki erkek hasta bilateral görme kaybı, baş ağrısı, bulantı şikayetleri ile başvurdu.

Semptomların 6 aydır olmakla birlikte 2 aydır çok sık olduğu öğrenildi. Öz ve soy geçmişinde

özellik olmayan hastanın fizik muayenesinde; boy: 134.2cm (3-10p), ağırlık: 34kg (25-50p),

VKİ: 20(50-75p) saptandı. Görme keskinliği azalan hastanın, sağ gözü sadece el hareketlerini

görüyor, sol gözü ise 2 metreden parmak sayabiliyordu. Yapılan tetkiklerinde prolaktin düzeyi

8730ng/ml olan hastanın hipofiz MR görüntülemesinde supra-parasellar alana, kavernöz

sinüse, her iki internal karotid artere, sağ temporal fossaya ve optik kiazmaya uzanım

gösteren 42x40x46 mm boyutunda kistik komponent barındıran kitle saptandı. Endoskopik

transsfenoidal cerrahi işlem yapıldı ancak kitlenin kritik uzanımları nedeniyle sadece kitleyi

küçültme operasyonu uygulanabildi. Tedaviye dopamin agonisti (kabergolin) eklendi.

Biopside 10 büyük büyütme alanında 8 adet mitoz ve Kİ-67 indeksi: %15’idi. Kabergolin

tedavisi ile prolaktin seviyesi; 1 ayda 100ng/ml, 4.ayda 35ng/ml geriledi. Görme alanı muayenesi normale dönen hastanın beyin MR da kitle boyutu 18x19x22 mm kadar küçüldü.

Kabergolin tedavisine 0.75mg/hafta dozunda devam ediliyor.

SONUÇ:

Çocukluk çağı dev prolaktinoma olgusu çok nadirdir. Prolaktin düzeyinin çok yüksek olması,

kitlenin yaygın invazyon göstermesi ve Kİ-67 indeksinin yüksek olması kötü seyirli

olabileceğini düşündürmektedir.