Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2001 - 2015 Assistant Professor

    Gazi University, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Sağlık Programları Bölümü

Non Academic Experience

  • 2006 - Continues Genel Başkan

    Non-profit Organisation, Avrasya Yazarlar Birliği, Genel Merkez

Representation and Promotion Activities

  • Kutlug İlteriş Kağan Yatıtı ve Külliyesi Tanırım Konferansı

    Institutional Representation, Uluslararası Türk Akademsisi, Turkey, Bursa, 2022 - 2022