Education Information

Education Information

 • 1986 - 1990 Doctorate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr), Turkey

 • 1984 - 1986 Postgraduate

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1976 - 1983 Undergraduate

  Hacettepe University, Mühendislik Fakültesi, Kimya Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1990 Doctorate

  Sübstitüe benzo (b) tiyofenlerin dimetil asetilendikarboksilat ile reaksiyonları

  Gazi University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Dr)