EAP kimlik doğrulama protokol çeşitlerinin enerji tüketimine etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Öğrenci: HALİL İBRAHİM GÜMÜŞ

Danışman: BÜNYAMİN CİYLAN

Özet:

Bilginin temel bileşenleri erişilebilirlik, gizlilik ve bütünlüktür. Bu temel bileşenlerin sürekli sağlanabilmesi için yetkisiz kişilerin bilgiye erişiminin engellenmesi gerekir. Bu amaçla kullanılan yöntemlerden biri kimlik doğrulama yöntemidir. Ayrıca, bilgiye erişmek için kullanılan mobil cihazların sayısının gün geçtikçe arttığı ve bu cihazlar için batarya süresinin kısıtlayıcı bir faktör olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, kimlik doğrulama yöntemlerinden biri olan 802.1X kimlik doğrulama yöntemi içerisinde kullanılan EAP protokolü çeşitlerinin, kimlik doğrulama esnasında harcadıkları enerji miktarları karşılaştırılmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, kablolu bağlantılarda kablosuz bağlantılara göre çok daha az enerji harcandığı görülmüştür. Yapı ve çalışma prensibi olarak birbirlerine çok benzeyen PEAP ve TTLS metotlarının harcadıkları enerjiler arasında gözle görülür bir fark olduğu ortaya çıkmıştır. Alınan ve verilen paket sayısının kimlik doğrulama süresini ve harcanan enerji miktarını etkilediği teyit edilmiştir. Bu bilgiler ışığında, kimlik doğrulama amacıyla seçilen EAP protokolü çeşidinin, harcanan enerji miktarını ve dolayısıyla pil kullanım ömrünü etkilediği belirlenmiştir.