Kayıtlı Elektronik Posta (Kep) Hizmetinin Kamu Kuruluşlarına Ait Elektronik Belge Yönetimi Sistemlerinde Kullanılmasına Yönelik Süreç Modeli Önerisi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2015

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Yahya Yılmaz

Danışman: MUTLU TAHSİN ÜSTÜNDAĞ

Özet:

Kamu kurumları e-devlet çalışmaları dahilinde mevcutta yapmış oldukları resmi yazışmaları fiziki ortamdan elektronik ortama geçirmeye başlamışlardır. Elektronik ortam kullanımı belgelerin elektronik olarak üretilmesi, kullanılması ve saklanmasını kapsamak