SIÇAN AORTASINDA GLUKOZ VEYA FRUKTOZ İNKÜBASYONU SONRASI RESVERATROL VE JUGLONUN VASKÜLER REAKTİVİTE ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: ÖZGE TURAN

Danışman: FATMA AKAR