SIÇAN AORTASINDA GLUKOZ VEYA FRUKTOZ İNKÜBASYONU SONRASI RESVERATROL VE JUGLONUN VASKÜLER REAKTİVİTE ÜZERİNE AKUT ETKİLERİNİN İNCELENMESİ


Thesis Type: Post Graduate

Institution Of The Thesis: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Turkey

Approval Date: 2018

Student: ÖZGE TURAN

Consultant: FATMA AKAR