Benlik algısının motor korteks uyarılabilirliği üzerindeki etkisi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Öğrenci: HALİL CAN ALAYDIN

Danışman: BÜLENT CENGİZ