Türk kültür tarihinde atlı sporlar üzerine bir araştırma


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1993

Öğrenci: MEHMET TÜRKMEN

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK