GELİŞEN TEKNOLOJİK SÜREÇLERİN TASARIM KAVRAMI ÜZERİNE ETKİLERİ VE TEKNOLOJİ - TASARIM İLİŞKİSİNİN ARAŞTIRI LMASI


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Ersun BIYIKCI

Danışman: ABDULLAH TOĞAY

Özet:

Gelişen teknolojik süreçlerin tasarım kavramı üzerine etkileri ve teknoloji tasarım etkileşiminin incelendiği bu araştırmada; teknoloji ve günümüzde güncellik kazanmaya başlayan tasarım, endüstriyel tasarım, tasarım ve teknoloji ilişkisi incelenmiştir. Bu amaçla teknoloji ve tasarımdaki değişim ve etkileşim süreçlerini inceleyen bir anket hazırlanmış , bu anket konu ile ilgili uzman öğretim elemanlarına uygulanmıştır. Elde edilen sonuçlara göre farklı alanlarda tasarımcı olarak çalışan ve bu alandaki uzman akademisyenlerin teknoloji ve tasarım kavramlarına ilişkin görüşlerinde birliktelik olmadığı farklı alanlara göre algılamanın değiştiği görülmüştür. Ayrıca çalışma kapsamında teknoloji ve tasarım kavramlarındaki değişim ve etkileşim süreçleri araştırılmıştır. Elde edilen bulgular istatistiksel yöntemlerle test edilmiş farklılıklara ilişkin değerlendirmeler gerçekleştirilmiştir. şimi