Namlularda Değişken Yiv-Set Eğrisinin Kararlılık Faktörü ve Set Torkuna Etkisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Milli Savunma Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ÇAĞRI ŞAHİN

Danışman: AHMET ÖZDEMİR