Prader-Willi ve Angelman Sendromlu Hastaların Tanısında Konvansiyonel Sitogenetik, Moleküler Sitogenetik Ve Moleküler Genetik Yöntemlerin Kullanımı


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: AYŞEGÜL ÖZTÜRK KAYMAK

Eş Danışman: FERDA EMRİYE PERÇİN, MERAL YİRMİBEŞ KARAOĞUZ