Sivas İli Akdeğirmen Mahallesi Özdoğanlar Evi Restorasyon Ve Yeniden İşlevlendirme Önerisi


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2018

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Zeynep Betül Vural

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU

Özet:

Bu tez çalışması kapsamında, Sivas İli Merkez İlçe Akdeğirmen Mahallesinde yer alan ve günümüze ulaşabilmiş az sayıdaki geleneksel konutların nitelikli bir örneği olan Özdoğanlar Evi konu edilmektedir. Çalışmanın amacı; evin güncel durumunun incelenmesi, özgün haline ilişkin verilerin ortaya konması, restorasyon müdahaleleri incelenerek yapıyı korumaya ve yeniden işlev vermeye yönelik uygun önerilerin geliştirilmesidir. Bu kapsamda, Özdoğanlar Evi'nin mevcut durumu belgelenmiş, Sivas İli Merkez İlçe 'de bulunan geleneksel konutların karşılaştırmalı çalışmaları ile sözlü- yazılı kaynak taraması yapılmış ve Özdoğanlar Evi'nin özgün hali tespit edilmiştir. Elde edilen veriler ile Konutun ve yakın çevrenin yapısı ve ihtiyaçları bağlamında uygun işlev önerisi değerlendirilerek yapının ihtiyaç duyduğu müdahaleleri kapsayan restorasyon projesi önerilmiştir.