ARTROSKOPİ VAKALARINDA UNİLATERAL SPİNAL ANESTEZİ VE KOMBİNE FEMORAL SİYATİK SİNİR BLOKLARININ ANALJEZİ VE HEMODİNAMİK ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Sağlık Bakanlığı, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2011

Öğrenci: ZÜBEYİR CEBECİ

Danışman: GÖZDE İNAN