TÜRKİYE'DE ORTAÖĞRETİM MÜFREDATINDAKİ SANAT TARİHİ DERSLERİNİN TARİHİ SÜREÇ İÇİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ VE AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI


Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Tezin Dili: Türkçe

Öğrenci: Huriye Altuner

Danışman: ALEV KURU

Özet:

Bu araştırmada, Türkiye'de ortaöğretim kurumlarında, sanat tarihi eğitiminin tarihsel gelişimi, bu günkü durumu ve Avrupa Birliği Ülkeleri ile karşılaştırılması yapılmıştır. Bunun için öncelikle, sanat tarihinin tanımı, Türkiye'de ve dünyada sanat tarihinin gelişimi, Türkiye'de sanat tarihi eğitiminin lise müfredat programlarına alınması ve geçirdiği değişiklikler tespit edilmiştir. Elde edilen bilgiler ışığında, Türkiye'de ve Avrupa ülkelerindeki (Almanya, Fransa, İtalya) ortaöğretim kurumlarındaki sanat tarihi derslerinin karşılaştırılması yapılarak önerilerde bulunulmuştur. Yapılan bu çalışmalar sırasında literatür tarama yöntemi kullanılmıştır. Ayrıca Almanya, Fransa ve İtalya Elçilikleri'nden, bu ülkelere ait Türkiye'de bulunan okullardan, yurt dışındaki elçilik ve okullardan, Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden sözlü ve yazılı bilgilere ulaşılmıştır. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki, Almanya, Fransa ve İtalya'da, Türkiye'den farklı olarak, sanat tarihi dersleri, öğrencinin aktif olduğu bir yöntemle işlenmekte ve izlenen müfredat programı günlük yaşama dahil edilmektedir. Buna rağmen, bu üç ülkenin müfredat programlarına ulaşırken yaşanan zorluklardan ve görüştüğümüz insanların bu dersten haberdar olmamalarından anlaşıldığı üzere, sanat tarihi eğitimi, Avrupa ülkelerinde de sorunludur. Bu gün ülkemizde sanat tarihi dersleri gereken öneme kavuşamamış. Bunun en önemli nedeni, sanat tarihi derslerinin zorunlu dersler arasında yer almaması ve bu eğitimden yoksun nesiller yetişmesidir.