Kırgızistan müzik eğitiminde kullanılan komuz çalgısının Türkiye müzik eğitiminde kullanılan benzer çalgılar ile karşılaştırılması (Bağlama ailesi çalgıları örneği)


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: GULIRA KASYMKULOVA

Danışman: MURAT KARABULUT

Özet:

İlgili tez çalışmasında komuz ve bağlama ile ilgili metodolojik, teorik ve teknik olarak çalışılmış kaynaklardan elde edilen bilgiler ortaya konulmuştur. Kullanım türü olarak en öne çıkan aytış ya da atışma kültüründe de her iki çalgının önemli ölçüde kullanılması, her iki milletin bir kökten geldiğini ortaya koymaktadır. Komuzun Türkiye müzik eğitiminde, bağlamanın ise Kırgız müzik eğitiminde kardeş çalgılar konulu ders müfredatı ile öğretilmesinde hiçbir zorluğun olmadığı söylenebilir. Çünkü her iki çalgıda da şelpe tekniği ve sağ, sol elleri kullanma biçimi açısından benzerlik taşıdığı ortaya çıkmaktadır. Komuzun perdesiz, bağlama ailesinin ise perdeli olması dikkate alınırsa karşılıklı öğrenecek olan Kırgız ve Türk müzisyenlerin tecrübesi, becerisine çeşitlilikleri açısından ustalık kazandıracağından şüphe yoktur.