Bulanık mantık denetimli termoelektrik beyin soğutucusu


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: ABDULLAH HAKAN YAVUZ

Danışman: RAŞİT AHISKA

Özet:

Dünyada trafik kazaları sonucunda insanların ölmesi ve sakatlanması büyük sorun oluĢturmaktadır. Kalp krizi esnasında beynin korunması da en önemli problemlerden biridir. Ayrıca açık kalp ameliyatları sırasında iskemik hasara en yatkın olan organ bey