Güzel sanatlar fakültelerinde geleneksel tekstil ürünlerinin konservasyon ve restorasyonu ile ilgili derslerin program ve uygulama açısından değerlendirilmesi


Tezin Türü: Doktora

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: HATİCE TOZUN

Danışman: ALEV KURU