Kesme kalıplarında kesme boşluğunun kesme kuvvetine etkisinin deneysel olarak incelenmesi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2001

Öğrenci: VEYSİ HAZAR

Danışman: AHMET ÖZDEMİR