Türkiye'de profesyonel futbol şubesi bulunan spor kulüplerinde şirketleşme


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 1990

Öğrenci: KEMAL MAKASCI

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK