İstanbul ili Çatalca ilçesi Avşar sokak – Bahar sokak kesişiminde bulunan 59 ada 23 parseldeki konağın restorasyon önerisi


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2019

Öğrenci: ASIM TAHİR BAŞODA

Danışman: ÖZLEM SAĞIROĞLU