Yeni tanı multipl myelomlu hastalarda indüksiyon tedavisi ile değişen performans, geriatrik değerlendirme ve kırılganlık testi sonuçlarının analizi


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2020

Öğrenci: KÜBRA DURMUŞ DEMİREL

Danışman: ZÜBEYDE NUR ÖZKURT