Stratejik mekansal planlamanın yasal boyut açısından değerlendirilmesi: Türkiye-AB karşılaştırması


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2009

Öğrenci: FULYA SINACI

Danışman: NECİBE AYDAN SAT