Marka kavramı ve sporcuların markaya yönelik tutumu


Tezin Türü: Yüksek Lisans

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2007

Öğrenci: ERCAN POLAT

Danışman: SUAT KARAKÜÇÜK

Özet:

Bu çalısma, Ankara da bulunun sporcuların genel marka kavramına yönelik tutumlarını belirleyebilmek ve kisilerin demografik özelliklerinin, tutumlara yönelik belirlenen bazı faktörler (marka ve reklam, marka ve sosyallesme, marka tercihi, marka mensei, marka ile özdeslesme, markayı önemseme) üzerindeki etkisini ortaya koyabilmek amacıyla yapılmıstır. Veri toplama aracı olarak arastırmacı tarafından gelistirilmis olan Marka Tutum Anketi (MTA) adlı anket kullanılmıstır. Iki bölümden olusan MTA nın, birinci bölümde katılımcıların kisisel özelliklerini sorgulayan ifadeler bulunurken, ikinci bölümde marka kavramına yönelik tutumları degerlendiren 20 madde bulunmaktadır. Arastırmaya katılan 430 sporcunun doldurdugu anketlerin 353 ü geçerli kabul edilerek degerlendirmeye alınmıstır. Bulguların istatistiksel analizi sonucunda, sporcular arasında marka tutumu alt boyutları açısından cinsiyet, medeni durum, ögrenim durumu, birlikte yasanılan kisiler, spor bransları, spor türü, milli takım sporcusu olup olmama durumları, spor yası, markayı önemseme durumları ve markaya baglılık düzeyleri arasında anlamlı farklar bulunmustur.

izmir gundem komik videolar cizgi film izle cizgi film 3d oyunlar oyunlar