Vitreoretinal cerrahide farklı görüntüleme sistemlerinin sonuçlarının karşılaştırılması


Tezin Türü: Tıpta Uzmanlık

Tezin Yürütüldüğü Kurum: Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye

Tezin Onay Tarihi: 2017

Öğrenci: KEMAL BAYRAKÇEKEN

Danışman: AHMET MURAD HONDUR

Özet:

Bu çalışmada, vitreoretinal cerrahi uygulanan olgulardan, kontakt ve non-kontakt görüntüleme sistemleri aracılığıyla elde edilen görüntülerin kalite ve görüntü genişliği sonuçlarının retrospektif olarak karşılaştırılması amaçlanmıştır. AVI ve Leica RUV800 sistemleri ile 38 olgunun 38 gözünden alınan görüntü kayıtları; geniş açılı lensler (AVI 130- RUV XL) ile alınanlar grup 1 (n¬=21), arka kutup lensleri (AVI 68-RUV 90) ile alınanlar ise grup 2 (n=36) olarak kaydedilmiştir. Grup 1 ve 2, vitreusun hava veya sıvı dolu olmasına göre; grup 1a (21 kayıt) ve 2a (36 kayıt), grup 1b (21 kayıt) ve 2b (36 kayıt) olarak ayrılmıştır. Görüntü kayıtları, kalite açısından Imatest Master programı ile değerlendirilmiştir. Alan genişliğinde, olguların cerrahi öncesi alınan OKT görüntülerindeki opik disk çapları kaydedilmiş ve tüm görüntüye oranı ile hesaplama yapılmıştır. Tüm gruplarda AVI ile alınan görüntülerin kalitesi, RUV ile alınanlardan daha yüksek bulunmuştur (p<0.05). Ancak AVI 130 ile AVI 68 arasında, RUV XL ile RUV 90 arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Hava ile sıvı altında alınan görüntü kaliteleri arasında anlamlı fark bulunamamıştır (p>0.05). Geniş açı ve arka kutup gruplarında, AVI lensleri ile alınan görüntülerin, RUV800 ile alınanlara göre daha geniş olduğu saptanmıştır (p<0.05). Sonuç olarak, AVI ile alınan görüntülerin hem hava hem sıvı altında, kalite ve görüntü genişliği bakımından RUV' dan daha üstün olduğu saptanmıştır. Bu durum vitreoretinal cerrahide, hem arka kutupta çalışırken hem de periferik vitreusa erişimde, özellikle küçük pupilde, korneal ödem ve opasite varlığında bile cerrahi verimliliği ve güvenliği arttırmaktadır.